panouri-solare-timisoara

Energia răsăritului alimentează mișcarea ta

panouri-solare-timisoara

Politica de confidențialitate

 • Home
 • Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care  respectă drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”), în contextul utilizării site-ului www.thermosolarenergy.ro.

 1. Cine suntem și cum ne puteți contacta:

www.thermosolarenergy.ro este denumirea comercială denumirea comercială sub care operează S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L., persoană juridică din România, cu sediul în localitatea Timișoara, Str. Martir Nicoară Elena, nr. 18, et. 4, ap. 19, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/1417/2023, CUI RO47939408.

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail office@thermosolarenergy.ro sau prin poștă la adresa Timișoara, Str. Martir Nicoară Elena, nr. 18, et. 4, ap. 19  – cu mențiunea: în atenția responsabilului cu protecția datelor.

2. Ce date cu caracter personal prelucrăm:

NU colectăm și NU prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, NU dorim colectăm sau prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârstă de 16 ani.

Colectăm datele dvs cu caracter personal direct de la dvs, astfel încât aveți controlul total asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Datele personale pe care le colectăm de la dvs sunt doar cele necesare pentru completarea formularului de contact:

 • nume și prenume
 • telefon
 • email

NU folosim conturi de clienți tocmai din dorința de a fi cât mai ușor accesibili și pentru a nu va îngreuna experiență pe site.

 1. Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării datelor dvs:

Utilizăm datele dvs cu caracter personal doar pentru o informare și o imagine de ansamblu asupra necesității de care sunteți interesat.

3.1. Pentru procesarea ofertelor și comenzilor efectuate de către firma noastră utilizăm următoarele date:

Prelucrarea datelor dvs pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între  S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L și dvs.

Precum și pentru prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

Returnarea produselor conform prevederilor legale;

Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

Temeiul juridic: GDPR art. 6(1)(b) – încheierea și executarea contractului.

3.2. Îndeplinirea unor obligații legale:

Anumite prelucrări sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabila:

plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidente contabile; arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

Pe scurt, folosim datele dvs pentru ofertare, contractare, facturare, livrare și pentru motive contabile.

Temeiul juridic: GDPR art. 6(1)(c) – obligație legală

3.3. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot există situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Aceste pot include:

Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor siteului www.thermosolarenergy.ro față de atacuri cibernetice:

Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competențe;

Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apară activitatea comercială, fiind înțeles ne asigurăm toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura pază bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Temei juridic: GDPR art. 6(1)(f) – interes legitim

4. Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal:

Deoarece siteul www.thermosolarenergy.ro nu are conturi de clienți, totul este mult mai ușor.

Păstrăm datele dvs cu caracter personal doar pentru ofertare, contractare, facturare și livrarea comenzilor, respectiv garanție, timp de 2 ani de la dată ultimei comenzi. După această dată, toate informațiile despre dvs se vor cripta în baza noastră de date, păstrându-se încă minimum 7 ani pentru a îndeplini obligația legală de păstrare a facturilor (10 ani).

Datele aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi între durata sesiunii de navigare (pentru cookie de sesiune) și o durata de până la 2 ani (pentru cookies de analiză). Ținem să menționăm că aceste date sunt anonimizate, așa că nu constituie în niciun fel date cu caracter personal.

 1. Cui transmitem datele dvs cu caracter personal:

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs următoarelor categorii de destinatari:

furnizorilor de servicii de contabilitate;

furnizorilor de servicii de curierat;

furnizorilor de servicii de plata/bancare;

furnizorilor de servicii IT (dezvoltare site, găzduire site);

furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apară un interes legitim, putem de asemenea divulgă anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 1. În ce țări transferăm datele dvs cu caracter personal:

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

 1. Cum protejăm securitatea datelor dvs cu caracter personal:

Toate informațiile pe care le primim despre dvs. sunt stocate pe servere securizate și am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și necesare pentru a va proteja datele personale. Evaluăm în permanentă securitatea rețelei și gradul de adecvare al programului sau intern de securitate a informațiilor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs cu caracter personal, va atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul că datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

8. Cum va informăm despre modificările din Politică de Confidențialitate:

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifică periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflectă orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugăm verificați periodic  – conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

9.1 Dreptul la informare.

Puteți întreba  S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L ce date cu caracter personal despre dvs sunt prelucrate și să solicitați accesul la aceste date cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul să cunosteti scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele dvs cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursă datelor noastre care nu sunt colectate direct de la dvs.

În mare parte, acestea sunt expuse în Politică de Confidențialitate prezentată în această pagină.

9.2 Dreptul la accesarea datelor.

Contactați-ne dacă doriți o copie a unei părți sau a tuturor informațiilor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.

9.3 Dreptul de rectificare.

Dorim că informațiile dvs cu caracter personal să fie corecte și actualizate. Puteți cere că  S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L să corecteze sau să elimine informațiile considerate inexacte sau învechite.

9.4 Dreptul de a fi uitat / ștergere.

Ne puteți cere să oprim prelucrarea sau chiar să ștergem informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Dacă informațiile dvs cu caracter personal sunt necesare pentru că  S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L să respecte anumite obligații legale (de ex. legislația fiscală), cererea dvs nu va putea fi gestionată.

9.5 Dreptul de portabilitate.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs sau este realizată prin mijloace automate, aveți dreptul de a solicită  S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L să va transmită datele unui alt operator.

9.6 Dreptul la restricționare.

Dacă ați contestat exactitatea datelor dvs sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dvs pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale sau ați obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care  S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L le consideră legitime, aveți dreptul de a solicită restricționarea prelucrării datelor dvs cu caracter personal.

9.7 Dreptul la opoziție.

Rețineți că aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care  S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L îl consideră legitim. În plus, aveți dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, incluzând profilarea în măsură în care este legată de marketing direct.

 1. Plângeri.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. 

În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.