panouri-solare-timisoara

Energia răsăritului alimentează mișcarea ta

panouri-solare-timisoara

Termeni și condiții

  • Home
  • Termeni și condiții

Termeni și condiții

Bine ați venit pe site-ul www.thermosolarenergy.ro 

Va rugăm parcurgeți cu atenție condițiile generale de utilizare a site-ului. Accesând și navigând pe acest site acceptați termenii de utilizare enumerați mai jos:

1. Definiții:

SITE: siteul de prezentare poate fi accesat pe internet la adresa www.thermosolarenergy.ro (inclusiv subdomeniile acestuia) este denumirea comercială sub care operează S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L., persoană juridică din România, cu sediul în localitatea Timișoara, Str. Martir Nicoară Elena, nr. 18, et. 4, ap. 19, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/1417/2023, CUI RO47939408.

PRODUS: bunul sau serviciul pe care cumpărătorul îl vizualizează pe site;

DESCRIEREA ȘI UTILIZAREA PRODUSULUI: o serie de date de interes comun și un rezumat al specificațiile produselor așa cum sunt oferite de producător

Specificațiile integrale se regăsesc în fișa tehnică;

FIȘA TEHNICĂ: document electronic, public, care poate fi copiat de pe site, furnizat de către producător în care sunt enumerate toate caracteristicile unui produs;

NEWSLETTER: este un buletin informativ periodic prin care vânzătorul prezintă promoții, noutăți în oferta de produse listate pe site, transmis pe adresa de e-mail a vizitatorului în urmă abonării acestuia la acest serviciu.

PROMOȚII: secțiunea din site unde furnizorul oferă spre publicitate pachete de produse a cărui preț total este mai mic decât prețul unitar al fiecărui produs în parte (raportat la cantitate), produse al cărui preț este diminuat pentru o anumită perioada de timp, sau produse aflate la final de stoc;

TAXA DE TIMBRU VERDE: reprezintă suma de bani aferentă unui produs menită să acopere costurile de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare și eliminare nepoluantă a Deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE);

TAXA DE LIVRARE: reprezintă suma de bani aferentă tuturor costurilor livrării produselor la adresa indicată de către cumpărător la momentul plasării unei comenzi (pregătire produs, ambalare produs, transport și, după caz, ramburs). Datorită unei serii de factori (dimensiune, greutate, distanță, particularități de transport – produse fragile) vânzătorul va comunica, la momentul încheierii ofertei de preț, cumpărătorului suma aferentă taxei de livrare.

  1. Datele de identificare a operatorului:

S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L., persoană juridică din România, cu sediul în localitatea Timișoara, Str. Martir Nicoară Elena, nr. 18, et. 4, ap. 19, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/1417/14.07.2023, CUI RO47939408.

  1. Legea aplicabilă:

Termenii și condițiile de folosire a prezentului site se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o soluționare pe cale amiabilă la sediul S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L., într-un termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației. Dacă nu s-a găsit nici o posibilitate de soluționare a litigiului în termenul precizat anterior, va fi considerată competență instanța judecătorească din structura administrativă unde are sediul S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L.

  1. Drepturile de autor:

S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L. deține drepturi de autor sau de folosință asupra textelor, simbolurilor, elementelor de grafică și imaginilor, prin urmare acestea nu pot fi copiate, publicate sau transmise prin orice metodă fără acordul scris al reprezentantului legal al S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L.

  1. Transferul de proprietate:

Proprietatea asupra produselor cumpărate va fi transferată de către vânzător, după efectuarea plății de către cumpărător sau la livrare conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat între părți.

  1. Forță majoră:

Prin forță majoră se înțeleg toate evenimentele și / sau împrejurările aflate în afară controlului părții care o invocă, absolute inevitabile și imprevizibile, care au apărut după dată încheierii prezentului contract virtual și care împiedică sau întârzie, total sau parțial, împlinirea obligațiilor (acte guvernamentale, catastrofe, calamități, războaie etc.) Cazul de forță majoră trebuie certificat de către Camera de Comerț și Industrie a României. Partea care invocă forță majoră va remite celeilalte părți dovezile emise de către autoritatea competență în cel mult trei zile de la producerea evenimentului. Situația de forță majoră nu va exoneră părțile de obligațiile de plata asumate până la dată apariției forței majore. Exonerarea de răspundere este valabilă numai pentru durata existenței cazului de forță majoră.

  1. Informații despre produse

Toate produsele comercializate de către S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L. sunt noi și beneficiază de condiții de garanție în conformitate cu legislația în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

  1. Limitarea răspunderii S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY  S.R.L.

Caracteristicile tehnice ale produselor au la baza informațiile de prezentare oferite de către producători. Din acest motiv, S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul www.thermosolarenergy.ro, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziția noastră de către producători.

S.C. THERMO.SOLAR.ENERGY S.R.L. nu răspunde de eventualele defecțiuni sau vicii ascunse ale produselor comercializate de către  firma noastră. Toată responsabilitatea acestor defecțiuni sau vicii ascunse, precum și repararea lor revine în sarcina producătorului sau a service-urilor autorizate de acesta.

Prețurile ofertate de către noi pot fi exprimate în moneda Euro dar vor fi calculate în moneda RON la cursul BNR din dată întocmirii facturii și au incluse taxa de timbru verde.

Furnizorul va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor comercializate către clienți și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare pe un mediu durabil (tipărit sau e-mail). 

Pe durata transportului marfă este asigurată, iar eventualele deteriorări, distrugeri, pierderi, Întârzieri la livrare revin exclusiv în sarcina firmei de transport. Despăgubirile vor avea o valoare egală cu valoarea din factură. În cazul în care cumpărătorul nu este găsit la adresa de livrare în dată și în intervalul de timp stabilit, curierul va încerca o nouă livrare. Dacă și a două încercare este epuizată, comandă va fi anulată și produsul returnat la sediul furnizorului, cumpărătorul urmând să suporte costurile unei noi livrări.

Orice notificare poate fi adresata in format electronic la office@thermosolarenergy.ro.